Navigovat do servisuProstějov, Průmyslová 4533/18Telefon+420 582 336 569, +420 776 751 461 E-mailfedorauto@fedorauto.cz Otevírací dobaPo - Pá: 7.00 až 17.00 So: Zavřeno

Pojištění vozidel na LPG a CNG

Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG a CNG. Pojištěni mohou být vozidla s přidělenou RZ ve vlastním nebo cizím majetku. Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé na strojních částech motoru, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, lambda sondy, rozvody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na LPG. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG.

Nabízíme tyto možnosti pojištění

Kontaktujte nás

Pojištění A na 5 let nebo do 150.000 km

Pojištění se vztahuje na jednotlivá vozidla, kde montáž proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. do 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla. (pojištění je doporučeno pro vozidla Hyundai)

CENA: 2.970,- Kč

Pojištění B na 2 roky nebo do 150.000 km

Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynuly méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km dle toho, která skutečnost nastane dříve.

CENA: 2.060,- Kč

Pojištění C na 3 roky nebo do 100.000 km - pouze pro Mitsubishi Motors

Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 36 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo do ujetí celkového počtu 100 000 km podle toho, co nastane dříve. (doporučujeme pro vozidla Mitsubishi)

CENA: 2.710,- Kč

Pojištění D na 3 roky nebo do 150.000 km

Pojištění se vztahuje na jednotlivá továrně nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetí 150 000 km podle toho, co nastane dříve. (doporučujeme pro vozidla Chevrolet, Opel)

CENA: 2.710,- Kč

Pojištění E na 7 let nebo do 150.000 km

Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 2 roky a mají najeto max. 30 000 km. Pojištění je platné po dobu 84 měsíců ode dne instalace uvedeného v záručním listu LPG nebo do ujetí celkového počtu 150 000 km dle toho, která skutečnost nastane dříve.(pojištění je doporučujeme pro vozidla Chevrolet, Opel)

CENA: 5.050,- Kč

Pojištění F na 4 roky nebo do 150.000 km

CENA: 2.840,- Kč

Manipulační poplatek

CENA: 363,- Kč s DPH se platí jednorázově při podpisu smlouvy

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:

 • Nesprávnou obsluhou
 • Nesprávnou manipulací
 • Použitím nekvalitního pohonu LPG
 • Nesprávnou montáží
 • Havárii vozidla

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Informace o pojištění

 • Pojištění se objednává v sadě na konkrétní vozidlo a sjednává se v okamžiku zápisu do systému DAVOZ – tzn. bezprostředně po montáži a je vázáno na VIN vozidla.
 • Pojistné za každé jednotlivé nahlášené „vozidlo“ je stanoveno jako jednorázové na celou dobu pojištění a je splatné spolu s cenou materiálu na montáž LPG. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG, ve které je zároveň uvedena doba pojištění/limit najetých kilometrů. Přílohou záruční knížky jsou pojistné podmínky včetně informací o postupu řešení případné pojistné události.
 • Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu v servisní síti, kde bude celá událost zdokumentována a zjistí se příčina (příčinná souvislost s pohonem na LPG). Autorizovaný servis pak nahlásí škodu do společnosti Fedor Auto s.r.o. písemně na e-mail fedorauto@fedorauto.cz přičemž zpráva musí obsahovat:
  1. Kopii velkého TP
  2. Registrační značku vozidla
  3. Místo, kde se vozidlo nachází
  4. Fotodokumentaci poškozených dílů
 • Fedor Auto s.r.o. poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Oprava musí být prováděna v autorizovaném servisu.
 • Likvidaci pojistné události provede technik – likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem tj. příjezd technika / likvidátora od KOOPERTIVY do 2 pracovních dnů od nahlášení pojistné události. K platbě pak dochází do 15 pracovních dnů od ukončení šetření a to z účtů KOOPERATIVA na konkrétní servisní místo.
 • KOOPERATIVA plní do sjednaných limitů v komerčních cenách náhradních dílů a v oficiálních garančních sazbách.
 • V případě škod mimo území ČR bude oprava provedena dle záručních podmínek. Pojistitel akceptuje pro úhradu škody reklamační protokol autorizovaného servisu, kde bude uvedena příčina škody a fotodokumentaci poškozených dílů.

Kontaktujte nás

Souhlasím, aby společnost FEDOR Auto s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů